>>

 טלפון במשרד: 077-8066-444

הצהרת פרטיות

כל התכנים באתר זה נכתבו באופן כללי ואינם מתייחסים למקרה נקודתי כלשהו ואינם מהווים ייעוץ או המלצה מכל סוג שהוא לביצוע כל פעולה. כל העושה פעולה על סמך הכתוב באתר זה עושה אותה על דעת עצמו ועל אחריותו הבלעדית.

התוכן באתר הינו אינפורמטיבי, שיווקי וכללי בלבד ואין בו כדי לנסות ולהציג תמונה שלמה, מלאה, מעודכנת או מחייבת של הקורס או אודותיו – והמידע המחייב היחיד יהיה כפי שרשום בהסכם ההתקשרות כפי שיחתם על ידי הנרשם, ובהתאם לסילבוס ולמתווה הקורס המפורט שימסרו בתחילת הקורס; כל החלטה להירשם לקורס או להשאיר פרטים – נתונה לשיקול דעת הגולש ולבחירתו, ולאחר בחינת כל המידע; אין באמור באתר לעלות לכדי כל שידול, המלצה, ייעוץ, הצהרה או הבטחה.

ניתן לבטל הרשמה בכתב, ולקבל החזר כספי מלא – עד לשבועיים לפני תחילת הקורס; החל משבועיים לפני מועד תחילת הקורס ועד לתום המפגש השני לאחר תחילת הקורס, ניתן לבטל הרשמה בכתב, ולקבל החזר של 50% על סכום הקורס; מהמפגש השלישי לא ניתן לקבל החזר כספי בגין ביטול הרשמה או היעדרות. זאת, לרבות מקרי מחלה, מילואים, או כל סיבת היעדרות או נבצרות אחרת.

השותפות לקורס – אנלוגי הדרכה, ו/או השורה התחתונה, ו/או מי מטעמיהן, לרבות המרצים בקורס – אינם אחרים לפעילות התקינה של קמפוס בר אילן, ו/או לכל טענה או תקלה ברחבי הקמפוס בעת ההשתתפות בקורס, לרבות גניבה, תאונה, פציעה, או כל מקרה ביטוחי שהוא – אלא אך ורק לתוכן הקורס ולקיום ההכשרה כמוגדר.

למסיימי הקורס, שיעמדו בקריטריונים ובמטלותיו – תוענק תעודה רשמית מוכרת מטעם אוניברסיטת בר אילן – המכון לאינטגרציה של ביה"ס לחינוך היחידה להכשרה לעתיד. בנוסף, תוענק תעודה מקצועית מטעם החברות המנהלות את הקורס. תעודות אלו באות להעיד על סיום ההכשרה במסגרת הקורס, היקף הקורס והנושאים שנלמדו במסגרתו – ומיועדים להגדיר את מסיימי הקורס כ"מקצועיים עם תעודה", לצורכי קידום קריירה. יודגש, כי התעודות אינן תעודות מקצועיות על פי הגדרות משרד העבודה או הכלכלה, ואינן מוכרות לגמול השתלמות או לנקודות אקדמיות, אלא אם יאושרו לכך ויצוין הדבר במפורש.

הגולשים באתר מסכימים שיפנו אליהם לגבי הקורסים המדוברים באתר (אם באמצעות מייל, טלפון, או בכל אמצעי אחר), ויוצע להם להירשם. פרטיות המידע והנרשמים – מובטחת.

ייתכן שבכניסתך לאתר יושתלו עוגיות במחשב שלך לצורך שיפור חווית הגלישה שלך. המשך שהייתך באתר מהווה את הסכמתך או עזוב מיד את האתר.

Privacy Policy for https://salesman.org.il/
If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at info@salesman.org.il.

At https://salesman.org.il/, the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by https://salesman.org.il/ and how it is used.

Log Files

Like many other Web sites, https://salesman.org.il/ makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons

https://salesman.org.il/ does use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on https://salesman.org.il/.

Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to https://salesman.org.il/ and other sites on the Internet.

Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL – http://www.google.com/privacy_ads.html

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include: Google Adsenseת; Commission Junction; Widget Bucks; Adbrite; Clickbank; Azoogle; Chitika; Linkshare; Amazon; Kontera.

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on https://salesman.org.il/ send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

https://salesman.org.il/ has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. https://salesman.org.il/’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites